Avrupa’da gençlerin uzun dönem istihdam edilebilme becerilerinin değerlendirilmesi

Her ülkede ihtiyaç duyulan ve gençlerin işgücü piyasasına girmesi için gerekli olduğu düşünülen uzun dönem istihdam edilebilirlik becerileri konusunda mevcut durumu belirlemek için ihtiyaç analizi yapılacaktır. İhtiyaç analizi, tüm ortaklar tarafından gerçekleştirilecek olan 2 araştırmaya dayanacaktır. İlk anket işverenlere uygulanacak ve ikincisi potansiyel genç çalışanlara yapılacaktır.

Gençlerin İstihdamında, İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Kullanımının Teşvik Edilmesi için Başarı Öykülerinin Derlenmesi

Ünlü insanlar ile yüz yüze görüşülecektir. Başarı hikayeleri, en çok ihtiyaç duydukları beceriler, başarıya giden yolculukları burada belirtilecektir. Gençlerin bu şekilde motive edilmesi beklenmektedir. Görüşmeler derlenecek ve 30 dakikalık kısa bir film oluşturulacaktır. Videoların dili, ortakların kendi dilinde olacak ve İngilizce altyazıları içerecektir.

İstihdam edilebilirlik becerilerine yönelik eğitim içeriğinin oluşturulması

Gençlerin uzun dönem istihdam edilebilirlik becerilerinin tanımlanmasını, geliştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak ve uzun dönem istihdam edilebilirlik becerilerini belirleyecek, geliştirecek bir müfredat olacaktır. Müfredat, gençlerin öğrenmesi beklenen becerileri, performansları, tutumları ve değerleri ana hatlarıyla belirlerken, ders programını, uygulanacak yöntemleri ve diğer yönleri içerecektir.

WORTH PROJESİ

Gençlerin iş hayatında uzun dönem istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesi
2016-3-TR01-KA205-037222