WORTH PROJESİ

Gençlerin iş hayatında uzun dönem istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesi

2016-3-TR01-KA205-037222

İstihdam edilebilirlik becerileri yeni iş dünyasının anahtar becerileridir. Bir işi almak, devam ettirmek ve o işte başarılı olmak için elzem olan becerilerdendir. Bu yeterliliklerin iş piyasasına giriş için büyük etkisi var. Bu beceriler aynı zamanda transfer edilebilir beceriler olarak tanımlanıyor çünkü değişik işler ve farklı istihdam sektörlerine transfer edilebilirler. Mesleki becerilere sahip olmanın önemi inkâr edilemez bir gerçek fakat yeterli değil. İş hayatında kalıcılığı garantilemek için en gerekli olan şey uzun süreli istihdam edilebilirlik becerileri. Bu beceriler işi muhafaza etme süresini uzatıyor ve işten erken ayrılma süresini azaltıyor. Çünkü işverenler teknik beceri ve tecrübenin ötesinde beceriler arıyorlar. Personelin teknik donanımı istihdam edilebilirlik becerileri olmadan çok fazla önem arz etmiyor. Çünkü bu yeterliliklere sahip olmayan çalışanlar işi bırakmaya meyilli oluyor. Bu durum personel kuruluşları için personel eğitim giderlerinin israfı anlamına geliyor. Bu da kritik ve uzun süreli istihdam problemlerine ve yüksek personel eğitim giderlerine yol açıyor. Aynı zamanda iş ve servis üretiminde azalmaya sebep oluyor. Gençler için ise işsizliğe ve işsizlikten kaynaklanan sosyal dışlanmaya neden oluyor. Özetle düşük istihdam oranları ve düşük kaliteli insan gücü Türkiye‘nin bilgi ekonomisine geçişini ve rekabetini olumsuz etkiliyor.

Bu projenin temel amacı gençlerin uzun süreli istihdam edilebilirlik becerilerini belirlemek, eğitim stratejilerini oluşturmak ve gençlik eğitmenleri için bir eğitim metodolojisi geliştirmek. TURKONED başvuran organizasyon. Diğer partnerler ISEM, GLOBEST, JATURKEY, IED, ITPIO, MC 2020, TDM 2000. Proje kapsamında iki farklı anket uygulanacak. Birincisi işverenlerin yeni işe alınanlardan olan beklentilerini belirlemek amacıyla işverenler için. Her partner anketi 15 kuruluşta uygulayacaktır. İkincisi ise işe alınanlar için, istihdam sürecinden önce hangi özelliklere sahip olduklarını görmek için. Tüm partnerler bu iki anketi ülkelerinde uygulayacak. Sonuçlar hem yerel alanda hem partner ülkeler içinde değerlendirilecektir. Bu anketlerin yerel ve uluslararası analiz raporları olacaktır.

Bu öngörülen uzun süreli istihdam edilebilirlik becerilerine ve başarı hikâyelerine sahip kişiler rapor edilecek. Elde edilen bilgilere göre bir eğitim metodolojisi ve müfredatı oluşturulacak. İlk olarak gençlik eğitmenleri eğitime katılacak ardından her partner ülkede pilot eğitimler yer alacak. Gençlerde bu beceriler konusunda farkındalık oluşturmak için birçok gençlik semineri düzenlenecek ve son olarak iş piyasası değerlendirme semineri olacaktır.